خانه برچسب‌ها شیطان چیست

همه‌ی نوشته‌های با موضوعِ: شیطان چیست

نامه‌ای از تاریکی، برسد به دستِ تو

سلام آدمی‌زاد! فرزندِ آدم! دیر زمانی‌ست می‌شناسمت. تو را، پدرت را، و پدرانِ پدرانتان را. نسل اندر نسل و پی در پی، خوب یادم هست، تکرارِ تکراری‌تان را. سیاهید، سپیدید، زردید و سرخید، شبیه به هم، رنگین کمانید، و با هزار رنگی‌تان در دوستی با من یک رنگ! آه... از آن...