خانه برچسب‌ها دعای جوشن کبیر

همه‌ی نوشته‌های با موضوعِ: دعای جوشن کبیر

او یک فرشته بود…!

گفتم: امشب انگار با همه ی شب ها فرق دارد. به آسمان نگاه کن! انگار سقف آسمان کوتاه شده! گفت: ستاره ها چقدر نزدیک شده اند، آدم حس می کند اگر دست به آسمان بلند کند دستش به ستاره ها می رسد. گفتم: چقدر دلم یه مشت ستاره میخواهد! گفت: چشم هایت...